Image12

AUDIT

Pragmatische Internal Audit oplossingen

Na jarenlang als public accountant gewerkt te hebben, heb ik geïnvesteerd in het begeleiden en coachen van jonge finance professionals en management.

 

Maar in het drukke seizoen wil ik ook graag deelnemen aan interim-auditopdrachten. Het huidige model van openbare auditorganisaties in Nederland verandert snel. De behoefte aan gecertificeerde openbare auditors neemt elke dag toe.

 

Maar de piramide-partnermodellen werken niet meer voor de huidige generaties. Ze willen graag flexibel zijn, van het leven genieten en tussendoor hard werken. Dus de druk voor partnerschap is er niet, maar ze zijn nog steeds goede accountants.

 

Dat is ook de reden waarom ik graag tussentijdse controleopdrachten of ondersteuning van interne accountantsdiensten lever voor de momenten dat u wat extra ervaring tegen een eerlijke vergoeding nodig hebt.

 

Naast het feit dat de business geconfronteerd wordt met meer uitvragen en wet en regelgeving, is ook de derde lijn steeds drukker met quality control op projecten, het beoordelen van processen en ad-hoc onderzoeken voor de RvB. Dit gaat allemaal ten koste van de reguliere capaciteit die reeds nodig is om voor de externe accountant bij aantal processen aantoonbaar in control te zijn.

 

Tijdelijke inhuur voor Internal Audit services behoort ook tot de mogelijkheden. BSCMP heeft een groot netwerk van RA’s en kan individuele inzet op projectbasis tot gehele teams faciliteren voor haar cliënten.